Det finns hopp att ge

Melker HedlundSponsrad artikelHumanitärt stöd som ser hela människan

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor möjlighet att:

Känna trygghet

Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.

Hitta ett sammanhang

När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.

Få möjlighet att utvecklas

Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.

Resa sig starkare

När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

Bakom varje siffra finns en människa

135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor används där behoven är som störst och räddar liv – det bidrar till hopp och värdighet. Tack!

Ta vara på varje människas kraft

Människor behöver hitta trygghet efter en katastrof. Ett sätt är att tillsammans med andra drabbade bygga upp livet igen. Att ta vara på varje människas kapacitet, då kommer kraften tillbaka.