Det finns hopp att ge

Melker HedlundSponsrad artikelAtt resa sig starkare

Sydsudans befolkning har under långt tid drabbats hårt av inbördeskrig, konflikter och svält. I världens yngsta land har en tredjedel av invånarna flytt sina hem och över en miljon barn går inte i skolan. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer insatser för att i en katastrofsituation rädda liv, men också bidra med ett långsiktigt psykosocialt arbete.

Trygghet när livet slås i spillror

Livet i ett flyktingläger är utsatt. De allra flesta bär på svåra upplevelser och många människor mår psykiskt dåligt. Genom att Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på insatser som ger människor möjlighet att själva försörja sig, kan människor skapa trygghet i en kaotisk tillvaro. En utbildning till sömmerska ger exempelvis kvinnor ett yrke och inkomst, men också självkänsla och sociala kontakter. Det ger kraft att leva. Barn som får gå i förskola och skola, men också spela fotboll, måla och leka, har möjlighet att forma en ljusare framtid och hitta livsglädjen igen.

Det finns hopp att ge

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer utvecklingsarbete över hela världen för alla människors rätt till ett tryggt liv. Din gåva når snabbt fram när katastrofen sker. Den räddar liv och bidrar till att minska fattigdom och utsatthet