EN KAMP FÖR LIV!

DSV-adminSponsrad artikel


Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar vi mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans med tusentals engagerade, lokala kyrkor och gräsrotsrörelser för vi en kamp för liv.

Samma himmel – samma rättigheter

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. I vårt arbete för att uppnå en mer rättvis och human värld har vi identifierat kvinnors och flickors utsatta situation i stora delar av världen som en av de mest kritiska frågorna. Samtidigt är så många som 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.