Artiklar

Det finns en tradition att hedra den som gått bort genom att bidra med en minnesgåva som kan bestå i pengar till en organisation eller saker som kan göra nytta.

Minnesblad

Oftast lämnar välgörande organisationer ett minnesblad till de anhöriga där det framgår vem som skänkt gåvan. Givaren kan välja var minnesbladet ska lämnas, direkt till de anhöriga, till begravningsbyrån eller till begravningslokalen för överlämning vid begravningsceremonin.

Exempel på hälsning i minnesbladet

 • Vila i frid
 • Du finns alltid i mitt hjärta
 • Mamma/Pappa jag saknar dig

Att tänka på när man skickar pengar

För att veta vem som ger pengarna, till vilket ändamål och vart minnesbladet ska skickas så behöver man ange det på inbetalningen som görs. Det är bäst att betala direkt till organisationen. Då vet man att pengarna kommer rätt direkt och du får organisationens egna minnesblad. Glöm inte dessa uppgfter:

 • Namn på den avlidne
 • Var begravningen skall äga rum
 • Vilken dag begravningen sker
 • Eventuell hälsning
 • Vem/vilka gåvan är ifrån
 • Vart minnesbladet skall skickas

Se till att beställa/skicka gåvan i god tid före du vill att minnesbladet ska levereras för att försäkra dig om att det kommer fram i tid.

Lilla begravningsbyrån – Artiklar
Begravningsbyrån Stilla – Artiklar
Götmars – Artiklar

Text i en dödsannons eller begravningsprogrammet

Om den som dött har lämnat önskemål om gåvor eller de anhörigas vilja att lämna gåvor till någon speciell organisation så är det lämpligt att ange den informationen på begravningsprogrammet och/eller dödsannonsen.

I en dödsannons finns plats att hänvisa minnesgåvor till något välgörande ändamål, se här nedan för exempel på vanliga formuleringar till dödsannonsen.

 • Tänk på Alzheimerföreningen 13 74 80-0
 • Tänk på Läkare utan gränser
 • Lika välkommet som blommor är en gåva till Cancerfonden
 • Stöd gärna Dyslexifondens arbete, PG 90 09 31-7

Organisationer som lämnar minnesblad till begravning

Branschorganisation för etisk och professionell insamling.

FRII står för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och är en branschorganisation för Sveriges främsta insamlingsorganisationer. De arbetar aktivt för att frivilligarbete och insamlingar bland allmänheten ska fungera så optimalt som möjligt. På deras sida finns länkar och mer information om just minnesgåvor: FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)