Adele Gustavsson

Jan ByrmoVästerbotten1907-11-06, Västerbotten

1977-08-31, Västerbotten

Tack för allt

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.