Livsarkivet

Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv bestående av obesvarade frågor. Har något testamente skrivits? Vilka försäkringar finns och vem har rätt till försäkringspengarna? Finns någon sista önskan om var och hur begravningen ska ske?

För att förhindra att frågor som dessa förblir obesvarade har Sveriges Begravningsbyråer tagit fram Livsarkivet – ett dokument som vi varmt rekommenderar att du använder dig av.

Skapa ditt eget livsarkiv

En hyllning till livet – Ett annorlunda livsarkiv

En hyllning till livet är namnet på det dokument som Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) har tagit fram tillsammans med Never ending story AB. Det är ett dokument för dig som gärna vill skriva ned dina önskemål kring din begravning, så att dina anhöriga en gång i framtiden ska veta hur just du ville ha det. För att ge dig lite hjälp på traven med annorlunda och personliga idéer (och för att du ska ta steget och verkligen fylla i de här viktiga önskemålen) har vi också gjort En hyllning till livet lite ljusare och med en mer hoppfull framtoning.

Läs mer om En hyllning till livets livsarkiv

Vita arkivet

Det kan kännas konstigt att tänka på sin egen död och begravning. Men att ägna en stund åt just det är en bra idé. Dels av omtanke så att dina anhöriga en dag slipper gissa vad du skulle ha önskat. Dels kanske det finns saker som faktiskt är viktiga för dig. Det kan du få sagt i Vita arkivet. Resten kan du lämna åt dina närmaste att bestämma om.

Skapa ditt eget Vita arkiv

Min sista vilja

I dokumentet Min sista vilja skriver du hur du vill ha din begravning utformad, var du vill gravsättas och var du förvarar dina viktiga dokument som testamente och begravningsförsäkring etc. Det blir ett stort stöd för dina anhöriga den dagen då du dör. Att känna till hur den anhörige hade önskat sig begravningen sparar många svåra beslut och i vissa fall även osämja.

Läs mer här