Arvsrätt

Arvet ska följa lagen (den legala arvsordningen) och vilken arvsrätt som gäller beror till stor del på släktskapet eller relationen med den avlidne.

Läs mer

Begravningsavgift

Begravningsavgiften tas ut via skatten av alla som är folkbokförda i Sverige oavsett trostillhörighet. Den regleras lokalt och finansierar begravningsverksamheten hos varje kyrkogårdsförvaltning.

Läs mer

Begravningsbranschen – statistik kring begravning

Varje dag dör cirka 250 personer i Sverige, vilket motsvarar drygt 90 000 per år. 2013 dog 90 402 personer i Sverige enligt Statistiska centralbyrån.

Läs mer

Vem är betalningsansvarig

En del av de kostnader som uppstår när man dör täcks av begravningsavgiften som tas ut av Skatteverket av alla folkbokförda i Sverige. Vad som ingår kan du läsa mer om under rubriken begravningsavgift. Övriga kostnader står dödsboet för, eller närmast anhöriga om dödsboet inte täcker kostnaderna.

Läs mer

Bisättning, bisättningslokal och bisättningsrum

Bisättning kallas det som handlar om att tillfälligt förvara den avlidne till dess begravningsakten sker. Till viss del kan det också innefatta att göra den avlidna fin inför begravningsakten. Det innebär att ordna kistan, tvätta rent den döde och ordna med egna kläder eller tillhandahållen svepdräkt, samt placera den döde i kistan.

Läs mer

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning

Bouppteckning

Vid ett dödsfall måste man inom tre månader skapa en redovisning av den avlidnes tillgångar, skulder och kostnader som kallas för bouppteckning. När den är klar ska den lämnas till Skatteverket inom en månad. 

Läs mer

Dödsbo, kvarlåtenskap – kostnader och skulder

Det en avliden person lämnar efter sig kallas dödsbo, eller kvarlåtenskap. Dödsbo är även en juridisk person. Kvarlåtenskapen måste regleras i en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna fram till arvsskiftet.

Läs mer

Dödsbodelägare, särkullbarn och fullmakt

Dödsbodelägare är den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Läs mer

Gravsättning

Gravsättning heter det när stoftet placeras i en grav eller strös ut i en minneslund eller på annan plats.

Läs mer

Livet efter döden

En av mänsklighetens stora frågor är vad som händer efter döden. Det finns många olika teorier om det beroende på vilken religion eller livsåskådning man vänder sig till för att få ett svar, hur man ser på det, vilken religion man frågar eller om man avser vad som händer rent biologiskt.

Läs mer

Testamente

Om du vill fördela arvet efter din bortgång enligt dina önskemål ska du upprätta ett testamente. Det är ett juridiskt bindande dokument där dina önskemål styrks. Efterlevande barn har dock alltid rätt till hälften av arvet, den så kallade laglotten.

Läs mer

Vårdnadsintyg

Ett vårdnadsintyg anger vem som har hand om den avlidnes bo. Intyget kan exempelvis användas för att kvittera ut försändelser som kommer till den som avlidit eller betala räkningar.

Läs mer

Änglabarn – bloggar och länkar

Änglabarn kallas de barn som antingen är dödfödda eller de barn som dör kort efter födseln. Många föräldrar känner även en stark samhörighet till sena missfall och det är inte alls fel att tycka man har ett änglabarn då också.

Läs mer