Besöka den avlidne

Om en person avlider på sjukhus eller annan vårdinrättning ska närstående alltid ges möjlighet att besöka den avlidne och vidta de arrangemang de önskar.

Om närstående inte kan nås inom rimlig tid måste transport till närmaste bårhus ske. Det gäller även om det inte finns förutsättningar på boendet/vårdhemmet att förvara den avlidne fram till dess att transportören hämtar kroppen.

Läs mer

Dödsbevis

Ett dödsbevis är en handling som utfärdas av en läkare. Dödbeviset innehåller uppgifter om när personen dog och vad som var dödsorsaken.

Det är läkaren som är ansvarig för att fastställa att döden har inträtt och den uppgiften får inte överlåtas till andra. Undantaget är förväntade dödsfall.

Läs mer

Efter dödsfallet

När en person avlidit finns det ganska mycket att reda upp som både kan vara jobbigt och tidskrävande för den anhörige.

Här kan du läsa tips och råd

Intyg för begravning

För att få kremera eller gravsätta stoftet efter den som gått bort måste man ha ett dödsfallsintyg.

Läs mer

Intyg om dödsorsak – dödsorsaksintyg

Läkaren ser till att dokumentera dödsorsaken. Det sker genom ett intyg.

Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Intyget blir en del i den statistik över dödsorsaker som finns i Sverige.

Läs mer

När dödsfallet inträffat

Det är ganska vanligt att man inte riktigt vet vad man ska göra när någon närstående går bort. Här kan du läsa en kortfattade guide som ger basinformation om vad du behöver tänka på.

Läs mer