Åke Frykholm

Jan ByrmoKronoberg1950-09-10, Kronoberg

2008-04-02, Kronoberg

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.