Alve Martinsson

Jan ByrmoSkåne1927-10-02, Skåne

2009-01-10, Skåne

Födelseort: Stehag
Dahlgatan, Hörby
Hagadalsvägen 8, Osbyholm

Maka 1953: Maj-Britt

Barn:
Birgitta 1949.08.04
Eva 1949.12.09
Jan 1955

Kondoleans

Tänd ett ljus