Alve Martinsson

Jan ByrmoSkåne1927-10-02, Skåne

2009-01-10, Skåne

Födelseort: Stehag
Dahlgatan, Hörby
Hagadalsvägen 8, Osbyholm

Maka 1953: Maj-Britt

Barn:
Birgitta 1949.08.04
Eva 1949.12.09
Jan 1955
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.