Anders Jansson

Jan ByrmoKronoberg1954-09-08, Västernorrland

1978-12-13, Kronoberg

Käre bror, ditt liv blev alldeles för kort. Du var en levnadsglad och trevlig kille, full av liv och glädje!
Sorgen finns inom mej fastän det har gått många år!
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.