Ann-Marie Svanbom

Jan ByrmoSkåne1949-01-14, Skåne

2013-09-02, Skåne

Sjuksköterska.
Gift med Johan Svanbom, präst.
Barn: Henrik, Anna, Johannes
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.