Berit Nilsson

Jan ByrmoSkåne1926-01-27, Skåne

1987-01-24, Skåne

Berit* Gulli 1926.01.27-1987.01.24
Född: Malmö, Sankt Pauli
Sista adress: Norrbäcksg 4, Malmö

Gifte sig 1951.10.06 och skildes 1985.12.17
Från:
Make: Knut* Oskar Nilsson 1924.01.14-2005.06.18

Barn:
Kent* Börje Nilsson 1951.11.15
Tommy* Åke 1953.12.13
Leif* Göran Nilsson 1960.01.23
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.