Bert Jonny Hetlesaether

Jan ByrmoSkåne1957-10-24, Skåne

2001-02-08, Skåne

Till Minne av min älskade bror.

Vila i frid

Kondoleans

Tänd ett ljus