Bert Jonny Hetlesaether

Jan ByrmoSkåne1957-10-24, Skåne

2001-02-08, Skåne

Till Minne av min älskade bror.

Vila i frid
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.