Birgit Hernrud

Jan ByrmoGotland1918-06-21,

2013-01-08, Gotland

Birgit Ingegerd Hernrud
Född Pettersson.
Blekinge/Karlshamn
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.