Björn Axel Wallén

Jan ByrmoSödermanland1933-11-16, Södermanland

2011-12-02, Södermanland

Min morfar var en väldigt speciell person, och så envis att det brukade slå över och gå ut över andra.
Men, han var också väldigt kärleksfull, varm, rolig och medmänsklig. Det fanns två saker han satte
högst värde på när han levde: Sin familj och skogen.

Kondoleans

Tänd ett ljus