Börje Nilsson

Jan ByrmoSkåne1922-06-22, Skåne

1999-08-02, Skåne

Bodde sista åren i Trelleborg, dog på sjukhuset i Malmö.

Kondoleans

Tänd ett ljus