Börje Nilsson

Jan ByrmoSkåne1922-06-22, Skåne

1999-08-02, Skåne

Bodde sista åren i Trelleborg, dog på sjukhuset i Malmö.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.