Calle Berglund

Jan ByrmoKronoberg1946-07-21, Kronoberg

2014-03-11, Kronoberg

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.