Christer Larsson

Jan ByrmoJämtland1955-02-06,

2012-12-18, Jämtland

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.