Christian Norling

Jan ByrmoKalmar1971-04-07, Kalmar

2015-11-15, Kalmar

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.