Einar Rinaldo

Jan ByrmoKronoberg1915-06-14, Kronoberg

2012-04-20, Kronoberg

Einar bodde och verkade i Linneryd som kyrkväktare
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.