Einar Rinaldo

Jan ByrmoKronoberg1915-06-14, Kronoberg

2012-04-20, Kronoberg

Einar bodde och verkade i Linneryd som kyrkväktare

Kondoleans

Tänd ett ljus