Erik Hedbys

Jan ByrmoStockholm1930-01-17, Jämtland

2015-08-25, Stockholm

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.