Eva Seignèr Hallberg

Jan ByrmoHalland1957-02-28,

2011-07-31, Halland

Älskad - saknad
mamma, fru, syster, dotter och vän
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.