Evert Steen

Jan ByrmoSkåne1921-09-15, Skåne

1980-08-18, Skåne

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.