Gunnar Persson

Jan ByrmoSkåne1939-05-15, Skåne

2011-04-10, Skåne

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.