Gunvor Maria Holmgren

h.holmgren@bredband.netStockholm1916-03-07, Stockholm

2017-03-02, Stockholm

Kära Mamma /Mormor

Du lever för Evigt i Våra Hjärtan.

Iris & Håkan

Kondoleans

Tänd ett ljus