Gunvor Maria Holmgren

h.holmgren@bredband.netStockholm1916-03-07, Stockholm

2017-03-02, Stockholm

Kära Mamma /Mormor

Du lever för Evigt i Våra Hjärtan.

Iris & Håkan
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.