Hala Rosenberg

Jan ByrmoStockholm1925-12-24, Utomlands

2015-04-26, Stockholm

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.