Hans Cederfeldt

Jan ByrmoStockholm1936-12-05, Västmanland

1989-01-31, Stockholm

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.