Inger Elf

Jan ByrmoKalmar1943-05-05, Kalmar

2012-04-08, Kalmar

Inger Elf f. Wykman

Min kära mamma avled väldigt hastigt och oväntat i sitt hem.
Hon efterlämnade en syster, make, 2 döttrar och 3 barnbarn.

Tänk Er inte henne som
någon, som givit sig av
Hennes resa har bara "börjat"
Vi lever "många" liv
Och det på jorden är bara "ett"
Tänk Er att hon vilar ifrån
oro och tårar
på en plats fylld av värme
och trygghet

Och tänk Er henne
levande i "hjärtat"
på dem han "vidrört"
För ingenting hon älskat
kan någonsin gå förlorat
Och hon var oändligt älskad!
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.