Jan-Erik Gullberg

Jan ByrmoSkåne1944-07-09, Skåne

2014-10-02, Skåne

Malmö.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.