Joakim Nyholm

Jan ByrmoStockholm1973-10-05, Östergötland

2000-08-05, Stockholm

Till minne av vår älskade son Joakim Nyholm som sommaren 2000
sköts till döds i Södertälje av en för honom okänd man som fortfarande
är på fri fot. Mannen är känd av polisen och efterlyst internationellt.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.