Joakim Nyholm

Jan ByrmoStockholm1973-10-05, Östergötland

2000-08-05, Stockholm

Till minne av vår älskade son Joakim Nyholm som sommaren 2000
sköts till döds i Södertälje av en för honom okänd man som fortfarande
är på fri fot. Mannen är känd av polisen och efterlyst internationellt.

Kondoleans

Tänd ett ljus