Johannes Mogensen

Jan ByrmoSkåne1930-06-23, Skåne

2013-12-16, Skåne

Franciskus Bön

HERRE, gör mig till ett redskap för din frid!
Låt mig bringa kärlek, där hat råder!
Låt mig bringa förlåtelse,
där orätt har begåtts!
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder!
Låt mig bringa tro, där tvivel råder!
Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder!
Låt mig bringa hopp, där misströstan råder!
Låt mig bringa ljus, där mörker råder!
Låt mig bringa glädje, där sorg och
bedrövelse härskar!

O, Mästare! Låt mig icke så mycket söka att
bli tröstad.
Som att trösta.
Icke så mycket att bli förstådd, som att förstå.
Icke så mycket att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge, som man får.
Det är genom att glömma sig själv,
som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta andra,
som man själv får förlåtelse.
Det är genom att dö, som man uppstår
till evigt liv.

Franciskus av Assisi 1181-1226
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.