Karl Åke Holmgren

h.holmgren@bredband.netStockholm1912-09-22, Utomlands

2013-10-25, Stockholm

Kära Far /Morfar

Du lever för Evigt i Våra Hjärtan

Iris & Håkan

Kondoleans

Tänd ett ljus