Karl Magne Hetlesaether

Jan ByrmoStockholm1926-09-15, Utomlands

2009-11-30, Stockholm

Till minne av Pappa

När dina steg har tystnat
Finns ändå ekot kvar
När dina ögon slocknat
Vi alla minnen har
Vi spar dem i vårt hjärta
Tar fram dem då och då
Så kommer du för alltid att vara
här ändå

Vila i frid Pappa

Kondoleans

Tänd ett ljus