Kjell-Åke Nilsson

Jan ByrmoSkåne1929-09-18, Skåne

2014-07-14, Skåne

Kjell var ung i sinnet. Han var skojfrisk och en omtyckt person.
Vid sin sida hade han sin livskamrat Maj-Britt som han älskade högt.

Kondoleans

Tänd ett ljus