Kjell-Åke Nilsson

Jan ByrmoSkåne1929-09-18, Skåne

2014-07-14, Skåne

Kjell var ung i sinnet. Han var skojfrisk och en omtyckt person.
Vid sin sida hade han sin livskamrat Maj-Britt som han älskade högt.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.