Knut Rosenberg

Jan ByrmoSkåne1939-03-26, Skåne

2009-06-02, Skåne

Knut* Otto
Hörby kyrkogård

Bonde med konstnärligt sinnelag.
Maka: Eva Margareta* Rosenberg
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.