Knut Rosenberg

Jan ByrmoSkåne1939-03-26, Skåne

2009-06-02, Skåne

Knut* Otto
Hörby kyrkogård

Bonde med konstnärligt sinnelag.
Maka: Eva Margareta* Rosenberg

Kondoleans

Tänd ett ljus