Laila Lindberg

Jan ByrmoVärmland1942-07-04, Värmland

2010-12-03, Värmland

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.