Margit Dahlberg

Jan ByrmoStockholm1924-03-10, Jönköping

2014-01-02, Stockholm

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.