Margita Jancovic

Jan ByrmoSkåne1927-12-07, Skåne

2015-01-20, Skåne

Sov i ro lilla mormor.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.