Margita Jancovic

Jan ByrmoSkåne1927-12-07, Skåne

2015-01-20, Skåne

Sov i ro lilla mormor.

Kondoleans

Tänd ett ljus