Marianne Steen

Jan ByrmoSkåne1921-12-16, Skåne

2008-12-01, Skåne

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.