Mery Elis Höjmark Pincheira

Jan ByrmoStockholm1959-04-14, Utomlands

2013-10-04, Stockholm

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.