Mirela Lungu Salagean

Jan ByrmoSkåne1958-10-26, Skåne

2013-10-26, Skåne

She was a wonderful person, full of love and joy!
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.