Mohan Somasekaram

Jan ByrmoStockholm1966-10-19,

2012-06-04, Stockholm

Du har alltid varit någon som folk har sett upp och du har alltid varit en förebild för oss och många andra. Nu har du också lämnat oss men du kommer alltid att leva kvar hos oss.
Vi saknar dig så mycket!
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.