Mona Sjöholm

Jan ByrmoSkåne1944-08-22, Skåne

2014-02-11, Skåne

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.