Nils Fredrik ”Petter ” Kylander

Jan ByrmoStockholm1965-01-16, Stockholm

2014-08-25, Stockholm

Lillebror avled 25 augusti 2014
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.