Njurfonden

DSV-adminNyheterNjursvikt är livshotande

I Sverige uppskattas en av tio ha nedsatt njurfunktion och andelen bara ökar. Drygt 5 000 är njurtransplanterade och nästan 4 000 går i regelbunden dialysbehandling. Ytterligare 20 000 har mycket grav njursvikt och 300 000 – 400 000 en ganska uttalad njurpåverkan som sliter på kroppen med för med stor risk för förtidig död. Njursjukdom kan drabba alla, barn, ungdomar och vuxna.

Nedsatt njurfunktion innebär kraftigt ökad risk för stroke och hjärt-kärlsjukdom, även om njursvikten är lindrig. 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom och vart tredje fall beror på njursvikt. 

Forskarna står redo

Trots detta är njursvikt ännu inte klassad som en folksjukdom. Det innebär bland annat att njursvikt inte uppmärksammas i samhället och att forskningsanslagen är relativt små. Forskarna står redo men bristen på ekonomiska medel är idag en avgörande faktor för att forskningen kring njursjukdomar inte går snabbare framåt.     

Din omtanke behövs idag

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in och delar ut pengar till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att sprida kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Tillsammans kan vi vända utvecklingen så att färre drabbas av livshotande njursvikt i framtiden. Det finns många olösta gåtor för forskarna.

Ge en gåva

Tack för din gåva.

Håkan Hedman, ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Medicine hedersdoktor