Olle Gullberg

Jan ByrmoSkåne1939-10-12, Skåne

2011-05-20, Skåne

Leif-Olle Ingemar Gullberg. Han kallades bara för Olle.
Fosie kyrkogård, minneslunden

Han fick tre barn:
1. Martin Emil Olle Lejongard född 1970.01.08
2. Richard Alberto Leif Gullberg född 1968.09.20
3. det tredje barnet är sekretessbelagt

Mor: Signe Gullberg

Syster: Ulla Viola Margareta född 1946.07.28

Kondoleans

Tänd ett ljus