Olle Gullberg

Jan ByrmoSkåne1939-10-12, Skåne

2011-05-20, Skåne

Leif-Olle Ingemar Gullberg. Han kallades bara för Olle.
Fosie kyrkogård, minneslunden

Han fick tre barn:
1. Martin Emil Olle Lejongard född 1970.01.08
2. Richard Alberto Leif Gullberg född 1968.09.20
3. det tredje barnet är sekretessbelagt

Mor: Signe Gullberg

Syster: Ulla Viola Margareta född 1946.07.28
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.