Rolf Augustsson

Jan ByrmoÖrebro1942-03-27,

2013-05-18, Örebro

Min älskade pappa
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.