Folkbetong 250x250.jpg
Box 57, 153 21 Järna, Sverige
21 Mölnbovägen Järna Stockholms län 153 32 SE

Njursvikt är livshotande
I Sverige uppskattas en av tio ha nedsatt njurfunktion och andelen bara ökar. Drygt 5 000 är njurtransplanterade och nästan 4 000 går i regelbunden dialysbehandling. Ytterligare 20 000 har mycket grav njursvikt och 300 000 – 400 000 en ganska uttalad njurpåverkan som sliter på kroppen med för med stor risk för förtidig död. Njursjukdom kan drabba alla, barn, ungdomar och vuxna.

Nedsatt njurfunktion innebär kraftigt ökad risk för stroke och hjärt-kärlsjukdom, även om njursvikten är lindrig. 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom och vart tredje fall beror på njursvikt.

Forskarna står redo
Trots detta är njursvikt ännu inte klassad som en folksjukdom. Det innebär bland annat att njursvikt inte uppmärksammas i samhället och att forskningsanslagen är relativt små. Forskarna står redo men bristen på ekonomiska medel är idag en avgörande faktor för att forskningen kring njursjukdomar inte går snabbare framåt.

Din omtanke behövs idag
Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in och delar ut pengar till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att sprida kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Tillsammans kan vi vända utvecklingen så att färre drabbas av livshotande njursvikt i framtiden. Det finns många olösta gåtor för forskarna.

Tack för din gåva.

Håkan Hedman, ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Medicine hedersdoktor