Signe Nilsson

Jan ByrmoSkåne1922-03-14, Skåne

2007-08-12, Skåne

Signe* Elisabet f. Bondesson
Född i Tarstad 9, Tirup
Bott i Truedstorp 1 i Ekeby
Ekeby kyrkogård


Make: Karl* Stefan Nilsson 1921.02.04-2009.03.31
Lantbrukare, auktionsförrättare

Det fanns 12 gårdar på adress Truedstorp 1. Den gård där Karl och Signe bodde hade varit i Karls släkt sen 1842.
Det var Karls farfarsfar som köpte marken.
1940 bestod gården av mangårdsbyggnad uppförd 1897 med ombyggnad 1922. Det fanns 14 kor och ungdjur samt 3 hästar. Taxeringsvärdet var då 32.600 kr.
Areal 17,89 har, varav 17,5 åker.

Syskon:
Elsa* Birgit Nilsson f. Bondesson 1915.05.15-1997.01.11
Per-Evert 1917.03.21-1989.11.05
Anna* Ingeborg 1920.01.21-
Nils Yngve* 1926.05.30-1998.08.10
Karin Alice* Axelsson f. Bondesson 1928.11.01-

Svärfar: Sven Nilsson 1878.07.10
Nämdeman, häradsdomare, landstingsman, direktör för Ekeby sparbank
Svärmor: Ester f. Persson 1889.12.16
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.