Signe Nilsson

Jan ByrmoSkåne1922-03-14, Skåne

2007-08-12, Skåne

Signe* Elisabet f. Bondesson
Född i Tarstad 9, Tirup
Bott i Truedstorp 1 i Ekeby
Ekeby kyrkogård


Make: Karl* Stefan Nilsson 1921.02.04-2009.03.31
Lantbrukare, auktionsförrättare

Det fanns 12 gårdar på adress Truedstorp 1. Den gård där Karl och Signe bodde hade varit i Karls släkt sen 1842.
Det var Karls farfarsfar som köpte marken.
1940 bestod gården av mangårdsbyggnad uppförd 1897 med ombyggnad 1922. Det fanns 14 kor och ungdjur samt 3 hästar. Taxeringsvärdet var då 32.600 kr.
Areal 17,89 har, varav 17,5 åker.

Syskon:
Elsa* Birgit Nilsson f. Bondesson 1915.05.15-1997.01.11
Per-Evert 1917.03.21-1989.11.05
Anna* Ingeborg 1920.01.21-
Nils Yngve* 1926.05.30-1998.08.10
Karin Alice* Axelsson f. Bondesson 1928.11.01-

Svärfar: Sven Nilsson 1878.07.10
Nämdeman, häradsdomare, landstingsman, direktör för Ekeby sparbank
Svärmor: Ester f. Persson 1889.12.16

Kondoleans

Tänd ett ljus