Solgerd Jönsson

Jan ByrmoSkåne1946-05-04, Skåne

2009-12-14, Skåne

Solgerd Christina 1946.05.04-2009.12.14
Född: Raus
Domargatan 5 C, Helingborg
Andersgatan 3, Ekeby

Solgerd, världens "goaste" och snällaste. Hennes omtanke om andra var stor både på arbetet och på fritiden.
I många år följde hon troget med på NHRs kurser som föreningshjälpare.
Alltid spridande sitt leende och färdig att hjälpa envar som behövde en stödjande hand.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.