Solgerd Jönsson

Jan ByrmoSkåne1946-05-04, Skåne

2009-12-14, Skåne

Solgerd Christina 1946.05.04-2009.12.14
Född: Raus
Domargatan 5 C, Helingborg
Andersgatan 3, Ekeby

Solgerd, världens "goaste" och snällaste. Hennes omtanke om andra var stor både på arbetet och på fritiden.
I många år följde hon troget med på NHRs kurser som föreningshjälpare.
Alltid spridande sitt leende och färdig att hjälpa envar som behövde en stödjande hand.

Kondoleans

Tänd ett ljus